Chci také přispět

Výběrové řízení – NIF 2006

Výběrové řízení Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 na rozdělení prostředků získaných z Nadačního investičního fondu.

Výběrové řízení Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 na rozdělení prostředků získaných z Nadačního investičního fondu.

téma: organizace umožňující zdravotně postiženým integritu (např. chráněné dílny)

téma: organizace poskytující pomoc jednotlivcům v těžkých životních situacích (např. azylové domy, domy na půli cesty)

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:

Uzávěrka přijetí přihlášek do 30. července 2006.

1) vyplněná přihláška (formulář k dispozici na www.vize.cz)

2) písemně zpracovaná žádost s detailním popisem projektu

3) registrace organizace, kopie zakládací listiny

4) detailně rozpracovaný rozpočet

5) ostatní zdroje financování

6) zhodnocení předkládaného projektu nejméně dvěma

nezávislými subjekty, včetně kontaktních údajů

7) účetní uzávěrka organizace za předchozí rok

Veškeré dokumenty odevzdávejte ve 3 kopiích.

Adresa:

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Voršilská 10, 110 00 Praha 1

T. +420 234 097 811, F. +420 234 097 812

E. nadace@vize.cz, www.vize.cz