Chci také přispět

Výběrové řízení pro projekt Podpora vzdělávání vyhlášeno

Od středy 27. dubna 2011 mohou studenti zasílat Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 své žádosti o udělení finanční podpory pro studium v zahraničí. Rada programu Podpora vzdělávání na zasedání dne 26. dubna 2011 výběrové řízení oficiálně vyhlásila a stanovila též datum 3. června 2011, jako nejzazší datum pro posílání žádostí. Dále rada projednala podmínky výběrového řízení, které zůstávají stejné jako v loňském roce.

Zájemci jsou povinni vyplnit formulář žádosti (níže ke stažení) a dodat veškeré dokumenty jmenované v podmínkách řízení. Stipendia uděluje Nadace VIZE 97 pouze vysokoškolským studentům s českým občanstvím.

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte na e-mailu nadace@vize.cz

Formulář ke stažení zde.

Podmínky pro stipendijní výběrové řízení pro akademický rok 2011/2012:

Přílohy žádosti

Své žádosti posílejte nejpozději do 3. června 2011 (razítko pošty) na adresu: Nadace VIZE 97, Voršilská 10, 110 00 Praha 1.

Do výběrového řízení nebudou přijímány žádosti neúplné nebo takové, které nesplňují podmínky účasti ve výběrovém řízení. Na poskytnutí stipendia není právní nárok. O poskytnutí stipendia rozhoduje Rada programu Vzdělávání v součinnosti se Správní radou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.