Chci také přispět

Výběrové řízení pro projekt Vzdělávání vyhlášeno

Od středy 29. dubna 2009 mohou studenti zasílat Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 své žádosti o udělení finanční podpory pro studium v zahraničí. Rada programu Vzdělávání na zasedání dne 28. dubna 2009 výběrové řízení oficiálně vyhlásila a stanovila též datum 12. června 2009, jako nejzazší datum pro posílání žádostí. Dále rada projednala podmínky výběrového řízení, které zůstávají stejné jako v loňském roce.

Zájemci jsou povinni vyplnit formulář žádosti (níže ke stažení) a dodat veškeré dokumenty jmenované v podmínkách řízení. Stipendia uděluje Nadace VIZE 97 pouze vysokoškolským studentům s českým občanstvím.

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte na e-mailu nadace@vize.cz

Formulář ke stažení zde.

Podmínky pro stipendijní výběrové řízení pro akademický rok 2009/2010:

Přílohy žádosti

Své žádosti posílejte nejpozději do 12. června 2009 (razítko pošty).

Do výběrového řízení nebudou přijímány žádosti neúplné nebo takové, které nesplňují podmínky účasti ve výběrovém řízení. Na poskytnutí stipendia není právní nárok. O poskytnutí stipendia rozhoduje Rada programu Vzdělávání v součinnosti se Správní radou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.