Chci také přispět

Výběrové řízení pro projekt Vzdělávání vyhlášeno

Od pondělí 31. března 2008 mohou studenti zasílat Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 své žádosti o udělení finanční podpory pro studium v zahraničí. Rada programu Vzdělávání na zasedání dne 27. března 2008 výběrové řízení oficiálně vyhlásila a stanovila též datum 15. května 2008, jako nejzazší datum pro posílání žádostí. Dále rada projednala podmínky výběrového řízení, které nepatrně upravila.

Zájemci jsou povinni vyplnit formulář žádosti (níže ke stažení) a dodat veškeré dokumenty jmenované v podmínkách řízení. Stipendia uděluje Nadace VIZE 97 pouze vysokoškolským studentům s českým občanstvím.

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte na e-mailu nadace@vize.cz

Formulář ke stažení zde.

Aktuální podmínky pro stipendijní výběrové řízení pro rok 2008/2009:

Přílohy žádosti

Své žádosti posílejte nejpozději do 15. května 2008 (razítko pošty).

Do výběrového řízení nebudou přijímány žádosti neúplné nebo takové, které nesplňují podmínky účasti ve výběrovém řízení. Na poskytnutí stipendia není právní nárok. O poskytnutí stipendia rozhoduje Rada programu Vzdělávání v součinnosti se Správní radou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.