Chci také přispět

Vyhlášení výběrového řízení – Nadační investiční fond (NIF)

Výběrové řízení

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 rozděluje prostředky získané z Nadačního

investičního fondu (NIF)

Témata:

A) Organizace poskytující těžce nemocným důstojné dožití (např. hospice)

B) Organizace podporující vydávání knih nebo časopisů, případně pořádání výstav,

divadelních přehlídek apod. s cílem vzájemného pochopení a respektování všech

skupin obyvatelstva ve společnosti

Více informací o podmínkách řízení naleznete v záložce „Pomáháme lidem“ – Nadační investiční fond.