Chci také přispět

Vyhlášení výběrového řízení NIF

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vyhlašuje opět výběrové řízení pro rozdělení finančních prostředků z Nadačního investičního fondu /NIF/.

Řízení se mohou zúčastnit neziskové organizace, které spadají pod následující téma:

– organizace poskytující těžce nemocným důstojné dožití (např. hospice)

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:

– písemně zpracovaná žádost s detailním popisem projektu

– registrace organizace, kopie zakládací listiny

– detailní rozpočet projektu

– ostatní zdroje financování

– zhodnocení projektu nejméně dvěma nezávislými subjekty, včetně poskytnutí kontaktních údajů

– účetní uzávěrka organizace za předchozí rok, tj. 2010

Formulář žádosti ke stažení zde – PDF.

Přijímání žádostí bude ukončeno v pátek 2. září 2011 (akceptujeme také žádosti s datem odeslání dne 2. září 2011).