Chci také přispět

Vyhodnocení kampaně

Kampaň zaměřená na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) probíhala od 13. do 17. května 2013 ve všech lékárnách Dr. Max v České republice. Cílem kampaně bylo upozornit pacienty na rizika vedoucí ke vzniku tohoto onemocnění a informovat je o možnostech testování okultního krvácení do stolice. I díky úsilí Dagmar Havlové, předsedkyně správní rady Nadace Václava a Dagmar Havlových VIZE 97, je toto testování pro všechny pacienty nad 50 let bezplatné

Rizikové faktory a zkušenosti se screeningem kolorektálního karcinomu byly zjišťovány pomocí krátkého dotazníku, s jehož výstupy se můžete seznámit zde.