Chci také přispět

XI. Cena Nadace VIZE 97 pro Václava Cílka

Letošní Cenu VIZE 97, kterou každoročně v den narozenin Václava Havla předává Nadace Dagmar a Václava Havlových, převezme RNDr. Václav Cílek, CSc. V jedenáctileté historii udílení Ceny se tak stane třetím českým laureátem.

Václav Cílek, který dne 5. října 2009 v Pražské křižovatce převezme z rukou Dagmar a Václava Havlových Cenu VIZE 97, je významný český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel a popularizátor vědy. V současné době je ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR. Každoročně udělovanou Cenu VIZE 97 sestávající z diplomu a pamětní ozdoby v podobě berly sv. Vojtěcha – dostává člověk, který svým dílem významně rozšířil lidský obzor, poukázal na méně známé jevy a souvislosti, napomohl včlenit výsledky vědy do obecné kultury a prohloubil alternativy lidského pohledu na svět, kosmos a základní otázky bytí.

Nositelé Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97:

 • 1999 Karl H. Pribram – americký neurochirurg a myslitel

 • 2000 Umberto Eco – světoznámý sémiotik a spisovatel

 • 2001 Zdeněk Neubauer – český vědec a filozof

 • 2002 Joseph Weizenbaum – americký informatik a myslitel německého původu

 • 2003 Robert B. Reich – americký ekonom a bývalý člen vlády Billa Clintona

 • 2004 Petr Vopěnka – český světoznámý matematik a bývalý ministr školství

 • 2005 Philip G. Zimbardo – světoznámý americký psycholog

 • 2006 Zygmunt Bauman – významný polský sociolog

 • 2007 Stanislav Grof – světoznámý psycholog a psychiatr českého původu

 • 2008 Julia Kristeva – významná spisovatelka, lingvistka a psychoanalytička

 • 2009 Václav Cílek – významný český geolog, spisovatel, filosof a popularizátor vědy

  Václav Cílek


   RNDr. Václav Cílek, CSc. se narodil 5. listopadu 1955 v Brně – Židenicích. Střední školu studoval také v Tanzanii, poté vystudoval hornickou průmyslovku v Příbrami a přírodovědeckou fakultu – obor geologie na Univerzitě Karlově v Praze.

   V letech 1980 až 1990 pracoval v Hornickém ústavu Akademie věd ČR. Od roku 1990 pracoval v Geologickém ústavu Akademie věd ČR a v letech 1994 až 2001 pak na částečný úvazek v Centru teoretických studií. Od roku 2004 je ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR.

   Přestože se ve své práci zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů.

   Václav Cílek spolupracoval na zhruba třiceti knižních titulech a publikuje např. v časopisech Vesmír a Respekt.

   Za knihy Krajiny vnitřní a vnější a za Makom: Kniha míst získal Cenu Toma Stopparda za rok 2004 (cena za literární eseje). V červnu 2007 získal Cenu ministra životního prostředí za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie.