Chci také přispět

Žádosti zařazené do sociálního projektu Fond porozumění byly projednány

Žádosti, které obdržela Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, byly projednány dne 13. března 2007 na zasedání rady sociálního projektu Fond porozumění. Členové rady po podrobném zkoumání jednotlivých žádostí a po dlouhé diskusi rozdělili finanční prostředky vybraným žadatelům. Termín dalšího zasedání nebyl prozatím stanoven.