Chci také přispět

Zahájení festivalu Jeden svět v Pražské křižovatce

Festival Jeden svět začal v Praze dne 11. března 2009. Jeho patronem je již tradičně prezident Václav Havel. Oficiální zahájení 11. ročníku festivalu proběhlo ve spolupráci s Nadací VIZE 97 opět v Pražské křižovatce.

Zástupci festivalu zde udělili cenu Homo homini, kterou vyhlašuje organizace Člověk v tísni. Tato cena je určena těm, kteří se významně zasloužili o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. Cenu získal čínský disident, osobnost prodemokratického hnutí, Liou Siao-po a spolu s ním symbolicky taktéž všichni signatáři Charty 2008, která navazuje na činnost Charty 77. Liou Siao-po patří k předním čínským intelektuálům bojujících proti perzekuci ze strany orgánů státní moci dialogem a klidným mírovým odporem. Za svoji činnost byl několikráte vězněn. V prosinci minulého roku byl zadržen, převezen na neznámé místo, kde je bez řádného soudu či obvinění držen dodnes.

První projekce s názvem Barmský VJ proběhla v tentýž den v paláci Lucerna a v kině Světozor.

Více fotografií najdete zde.