Chci také přispět

Zahájení výběrového řízení pro přerozdělení financí z Nadačního investičního fondu

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vyhlašuje výběrové řízení pro rozdělení finančních prostředků z Nadačního investičního fondu /NIF/. Tohoto řízení se mohou účastnit organizace poskytující těžce nemocným důstojné dožití (např. hospice, domovy a centra pro seniory) a dále organizace umožňující zdravotně postiženým jejich integritu do společnosti (např. chráněné dílny). Vypracované projekty, společně s vyplněným formulářem žádosti a dalšími náležitostmi, které jsou uvedeny v podmínkách, zasílejte nejpozději do uzávěrky, do 26. října 2007, a odevzdávejte ve dvou stejnopisech.

Podmínky výběrového řízení:

– výběrové řízení

– písemně zpracovaná žádost s detailním popisem projektu

– registrace organizace, kopie zakládací listiny

– detailní rozpočet projektu

– ostatní zdroje financování

– zhodnocení projektu nejméně dvěma nezávislými subjekty, včetně poskytnutí kontaktních údajů

– účetní uzávěrka organizace za předchozí rok, tj. 2006

V přiloženém souboru naleznete formulář žádosti ke stažení.