Chci také přispět

Zasedání Dozorčí rady Nadace VIZE 97

Dozorčí rada Nadace VIZE 97, kterou sezval její předseda Ing. Pavel Kavánek, se tentokráte sešla v sídle společnosti ČSOB. Jednání se zúčastnila také auditorka KPMG, která dohlížela na audit Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Projednány byly veškeré body týkající se výstupu z dokončeného auditu a také shrnuty výsledky hlasování Správní rady, která se uskutečnila dne 13. června 2008.