Chci také přispět

Zasedání rady Ceny Nadace VIZE 97

V pátek 6. března 2009 zasedne rada projektu Ceny Nadace VIZE 97, aby rozhodla o jménu letošního laureáta. V roce 2009 bude předána v pořadí již jedenáctá cena.

Cenu v minulosti převzal např. Karl Pribram, Umberto Eco, Robert B. Reich, Philip Zimbardo, Joseph Weizenbaum, Zygmunt Bauman, Stanislav Grof či Julia Kristeva. Čeští laureáti – Zdeněk Neubauer a Petr Vopěnka – se stali zároveň po udělení Ceny VIZE 97 členy rady tohoto projektu.

Cena je udělována vždy 5. října, v den narozenin prezidenta Václava Havla. Tradici předávání Ceny založila v roce 1999 předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97, paní Dagmar Havlová.