Chci také přispět

Zasedání rady programu Podpora vzdělávání

Dne 23. dubna 2010 členové rady Vzdělávání, v čele s předsedkyní Dagmar Havlovou a zakladatelem Nadace Václavem Havlem, dojednali na zasedání aktuální podmínky nového výběrového řízení pro rozdělení stipendií v roce 2010. Podmínky zůstaly nezměněny a zájemci o stipendium je mohou nalézt – společně s přihláškou ke stažení – na těchto webových stránkách v aktualitě informující podrobněji o výběrovém řízení.

Rada také diskutovala jméno nového laureáta „Uznání pro přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky“. Toto ocenění rada Vzdělávání slavnostně předává v Nadaci společně s pamětním diplomem a šekem na částku 97.000 Kč symbolizující rok založení Nadace. Uznání získávají významní vědci – pedagogové za celoživotní dílo a službu svému oboru. Ocenění získali v minulých letech například filozof prof. Radim Palouš, muzikolog PhDr. Zdeněk Šesták, teolog ThDr. Oto Mádr, vědec a filozof Zdeněk Neubauer či prof. MUDr. Zdeněk Mařatka. Jméno laureáta pro letošní rok bude zvěřejněno v nejbližších dnech.