Chci také přispět

Zasedání Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

V sídle Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 proběhlo 15. 3. 2016 zasedání Správní rady. Členové v čele s paní Dagmar Havlovou hovořili o plánech Nadace pro roky 2016 a 2017.

Hlavním posláním Nadace je realizace obecně prospěšných neziskových projektů v oblasti kulturní, zdravotní a sociální. Kontinuálně se věnuje osvětě Včasné diagnózy a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, jež je nejčastějším zhoubným onemocněním u nás.
Pečuje o Kancelář svého zakladatele Václava Havla. Zasazuje se o záchranu a péči prostor Pražské křižovatky. Organizuje každoroční udílení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 význačným myslitelům naší doby. V neposlední řadě reaguje na aktuální potřeby společnosti.