Chci také přispět

Zasedání Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Důležité zasedání Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 proběhlo ve čtvrtek 17. května 2007. Její členové se sešli v hojném počtu, aby prodiskutovali a schválili účetní závěrku a zprávu o hospodaření Nadace v uplynulém roce. Členové rady se také shodli na grafické úpravě výroční zprávy, která by měla být hotova do konce měsíce června.