Chci také přispět

Zasedání Správní rady Nadace VIZE 97

29. zasedání Správní rady se odehrálo za účasti členů rady, zástupce účetní firmy Fasco a zástupkyně auditorské společnosti KPMG. Členové Správní rady se podrobně seznámili s obsahem zprávy o hospodaření za rok 2008 a účetní závěrky k 31. 12. 2008. Oba tyto dokumenty byly jednohlasně schváleny. V dalším průběhu zasedání byly proejdnány další důležité záležitosti týkající se provozu a jednotlivých programů Nadace VIZE 97.