Chci také přispět

Zasedání Správní rady Nadace VIZE 97

Za účasti členů rady, zástupce účetní firmy Fasco a zástupkyně auditorské společnosti KPMG se 22. června 2010 odehrálo 30. zasedání Správní rady. Členové Správní rady se podrobně seznámili s obsahem zprávy o hospodaření za rok 2009 a účetní závěrky k 31. 12. 2009. Oba tyto dokumenty byly jednohlasně schváleny. V dalším průběhu zasedání byly projednány další důležité záležitosti týkající se provozu a jednotlivých programů Nadace VIZE 97.