Chci také přispět

Záštita projektu „Grof® Legacy Training – Holos“

Paní Dagmar Havlová udělila záštitu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 projektu „Grof® Legacy Training – Holos“. Cílem tohoto projektu je předávání odkazu profesora Stanislava Grofa a šíření jeho poznatků a zkušeností na poli transpersonální psychologie a psychiatrie. Stanislav Grof patří mezi nejvýznamnější osobnosti české psychologie. V roce 2007 získal cenu naší nadace za netradiční přínos k vědě a rozšíření lidského obzoru, kterou převzal z rukou Dagmar a Václava Havlových.

https://www.facebook.com/groups/grof.legacy.training.cz/