Chci také přispět

Záštita projektu zvonohry ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

Nadace VIZE 97 má velkou radost, že prostřednictvím předsedkyně naší správní rady – paní Dagmar Havlové mohla udělit záštitu unikátnímu projektu zvonohry, umístěné ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. Na podporu tohoto krásného projektu se konal 5.7. 2021 i benefiční koncert, kde vystoupili harfistka Kateřina Englichová, houslisté Jana a Ondřej Lébrovi a Václav Dvořák.

VIZE 97 od svého založení zaštiťuje a realizuje projekty, které naplňují svým posláním přání zakladatelů nadace  –  Dagmar a Václava Havlových. Právě podle jejich vize mají podpořené aktivity rozvíjet místní komunitu, vytvářet přívětivé prostředí pospolitosti, propojovat a kulturně obohacovat jejich účastníky a celkově být prospěšné správnému fungování naší společnosti.  Projekt zvonohry, kromě výše zmíněných kriterií, navíc spadá i do kategorie vzdělávání, které naše nadace dlouhodobě podporuje a pomocí vlastních projektů rozvíjí.

„Projekt zvonkohry a s ním spojená úspěšná sbírka běží od roku 2009. Z vybraných peněz už bylo pokryto odlití a dodání všech plánovaných 50 zvonů a jejich srdcí. Hradecká zvonohra naváže na tradici souborů královéhradeckých gotických zvonů i na známou historickou zvonkohru v pražské Loretě. Otevře se tím také spolupráce s Hudební katedrou na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, která o hru na zvonohru bude moci rozšířit své studijní programy.“

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz

Foto: Zvonohra Hradec Kralové

Organizátorům a iniciátorům akce z Královéhradecké diecéze CČSH velice děkujeme a přejeme projektu úspěšné pokračování.

Dagmar Havlová vyjádřila podporu hradecké zvonohře a benefičnímu koncertu

Foto: Královéhradecká diecéze CČSH