Chci také přispět

Záštita semináři „Cesta z PASti autismu pomocí ABA“

Paní Dagmar Havlová, předsedkyně Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 udělila záštitu semináři „Cesta z PASti autismu pomocí ABA“, který se uskutečnil 17. února v Poslanecké sněmovně.

Situace osob s autismem a jejich rodin je v České republice dosti neutěšená, a proto je potřeba podporovat aktivity, které se o osvětu i řešení poruch autistického spektra (PAS) zasazují.

Například v zahraniční existuje ověřená vědecká metoda – aplikovaná behaviorální analýza (ABA), jež pomáhá určit autismus již v raném věku dětí a zároveň nabízí individuální terapii. Ta podstatně zvyšuje šance dětí s PAS na samostatnější až samostatný život.

V České republice je ABA terapie zatím zcela nedostupná. Paní Havlová, díky svým velkým zkušenostem, které nasbírala v době, když uváděla v život dnes tak lékaři uznávaný projekt Včasné diagnózy a prevence rakoviny tlustého střeva, věří, že chystaný seminář je jedním z důležitých kroků směřujících ke změně tohoto neútěšného stavu.