Chci také přispět

Závěrečný ceremoniál konference „HIV – práce a sociální aspekty“ v Pražské křižovatce

Dne 10. března 2007 se v Pražské křižovatce uskutečnil závěr konference „HIV – práce a sociální aspekty“, který se konal pod záštitou paní Dagmar Havlové. Celým večerem provázel Ing. Martin Krafl. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 podpořila konání konference a stala se tak partnerem celé akce. Nadace VIZE 97 tím navázala na předchozí spolupráci z roku 1999, kdy poskytla domovu pro HIV pozitivní občany vybavení v hodnotě 37 395 korun. Domov světla navštívili Dagmar a Václav Havlovi v prosinci roku 1999, aby se obeznámili s prostředím, činností i každodenním chodem tohoto zařízení. Dagmar Havlová se do Domova světla vrátila ještě v roce 2000, aby zde předala dar v podobě lednice a vysavače v celkové hodnotě 29 980 korun.