Chci také přispět

Byla zahájena veřejná sbírka na chybějící zvon „Václav“

V sobotu 13. srpna 2016 převzala paní Dagmar Havlová na Hrádečku první putovní zvonek „Václav“.

„Ať tento zvonek rozezvučí ve všech lidech dobré vůle vzpomínku na mého manžela a připravuje cestu zvonu Václav, jehož zvonění z kostela sv. Havla bude svolávat věřící a také připomínat, že odkaz Václava Havla stále žije.“

Těmito slovy zaslala paní Dagmar Havlová poselství lidem, kteří měli Václava Havla rádi a tím podpořila veřejnou sbírku shromažďující prostředky na výrobu chybějícího zvonu „Václav“ do kostela sv. Havla.
Ostatní zvonky budou rozdány lidem, kteří měli blízký vztah k Václavu Havlovi a ti je mohou poslat dalším osobnostem. Na konci této cesty budou vydraženy ve prospěch veřejné sbírky pořádané Nadací Charty 77, kde nápad vznikl u jejího místopředsedy, pana Evžena Harta.

Paní Havlová předala zvonek Fero Feničovi.

„Toto uctění památky narození Václava Havla považuji za jedno z nejzdařilejších a ráda bych zvonek předala člověku, jehož obdivuji a vážím si ho. Proto předávám zvoneček Fero Feničovi, a po 2 měsících, kdy ke mně doputuje zpět, bych ho ráda předala osobně Jeho Svatosti dalajlámovi, kterého pojí s Václavem Havlem silné pouto.“