Chci také přispět

Cena Olgy Havlové 2010 v Pražské křižovatce

Dne 7. června 2010 převzal Cenu Olgy Havlové, primář Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol. Porota Ceny Olgy Havlové vybírala ze 17 nominací a rozhodla vyznamenat Jiřího Kříže za to, že i přes svůj vlastní handicap, dlouhodobě pomáhá paraplegikům v České republice. Slavnostní vyhlášení Ceny Olgy Havlové 2010 se konalo v prostoru Pražské křižovatky v rámci oslav 20. výročí založení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, která cenu každoročně udílí.

Poprvé byla cena vyhlášena paní Olgou Havlovou v roce 1995 s cílem upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří se se svým handicapem vyrovnali a pomáhají druhým lidem. Více informací nejen o Ceně se dozvíte na www.vdv.cz.

Více fotografií najdete zde.