Chci také přispět

Cena VIZE 97, zasedání 2014

9. dubna 2014 se uskutečnilo zasedání rady Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Letos se zasedání zúčastnila předsedkyně správní rady Dagmar Havlová spolu s pány doc. Ivanem Havlem, prof. Petrem Vopěnkou, prof. Josefem Jařabem, prof. Petrem Kůrkou a doc. Antonem Markošem.

Rada se nad volbou laureáta této Ceny setkává každoročně. Od roku 1999 uděluje Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v souladu se svým posláním mezinárodní Cenu význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury a nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence. Každoročním udělováním Ceny tak Nadace umožňuje české veřejnosti setkání s průkopníky zajímavých proudů soudobého vědeckého myšlení a seznamuje ji s jejich dílem.

Pravidelné udělování Ceny se neomezuje jen na vlastní slavnostní akt jejího předání, ale je doprovázeno dalšími akcemi, včetně neformálního setkání studentů a profesorů při rozpravě s laureátem a pozvanými hosty. Cena je slavnostně předávána každý rok 5. října. Její laureát získává diplom a pamětní artefakt v podobě berly sv. Vojtěcha od českého umělce Jiřího Plieštika. Cena VIZE 97 se od roku 2004 uděluje v prostoru Pražská křižovatka.