Chci také přispět

Dagmar Havlová převzala Cenu Prix Romantik Liebold

Dagmar Havlová v neděli 21. dubna 2013 převzala z rukou předsedy představenstva mezinárodní společnosti Romantik Hotels & Restaurants pana Rolanda Zadry Cenu Prix Romantik Liebold, Cenu za evropské hodnoty a ctnosti. Ceremoniál proběhl v Anežském klášteře za účasti členů a akcionářů sítě hotelů Romantik, kteří zůstávají v Praze na své zasedání. Dagmar Havlová získala cenu jako tvář a vedoucí osobnost Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, kterou s Václavem Havlem v roce 1997 založila. Byla oceněna za svou schopnost iniciovat změny, převzít odpovědnost a kombinovat prozíravost s nadšením, velkým srdcem a charismatem. Cena nese jméno výjimečného hoteliéra a vizionáře Friedwolfa Liebolda, který byl přítomen a při slavnostním ceremoniálu též vystoupil. Dagmar Havlová ve svém proslovu připomněla památku Václava Havla, který Nadaci VIZE 97 podporoval v rámci svých možností během svého prezidentského i post prezidentského období jednak svou účastí v radách a na různých akcích, ale především finančně. Laudatio přednesl bratr Václava Havla pan Ivan Havel, který je dlouholetým členem rady Ceny Nadace VIZE 97 a práci Nadace dobře zná.