Chci také přispět

Ekonom Sedláček novým předsedou Dozorčí rady Nadace VIZE 97

Ve středu 4. března 2015 proběhlo v sídle Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 zasedání Dozorčí rady. Ta se sešla v novém složení: Ing. Michal Petrman, CSc., JUDr. David Plch a PhDr. Tomáš Sedláček.

V úvodu proběhlo hlasování o předsedovi Dozorčí rady, jímž se stal ekonom Tomáš Sedláček. Ten spolupracuje s nadací již delší dobu na projektu Ceny Nadace VIZE 97. V průběhu zasedání byly projednány další důležité body, týkající se především ekonomické a obsahové náplně nadace.

Tomáš Sedláček vystudoval teoretickou ekonomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde obdržel titul PhDr. a vyznamenání děkana. Zde přednáší filosofii, ekonomii a dějiny ekonomických teorií. Za diplomovou práci o etice a ekonomii získal Hlávkovu cenu. V letech 2001 až 2003 pracoval jako ekonomický poradce prezidenta Václava Havla.