Chci také přispět

Finanční dar VIZE 97 na pomoc Haiti

Nadace VIZE 97 dnes věnovala částku 100 000,- Kč na pomoc obětem ničivého zemětřesení na Haiti. Tento dar směřuje všem potřebným prostřednictvím veřejné sbírky vyhlášené společností Člověk v tísni.

Souhrnné informace o sbírce Člověka v tísni:

č.ú.: 40954095 /0300 u ČSOB

DMS SOSHAITI na číslo 8777

FOTO © REUTERS/Reuters TV