Chci také přispět

Cenu VIZE 97 letos získá přední český filosof Jan Sokol

Laureátem Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se letos stává významný český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista profesor Jan Sokol. Ve středu 5. října 2016, v den nedožitých osmdesátých narozenin prezidenta Václava Havla, Cenu osobně převezme z rukou paní Dagmar Havlové v Pražské křižovatce – kostele sv. Anny, o jejíž záchranu a správu Nadace VIZE 97 již dlouhá léta pečuje. Také Jan Sokol shodou okolností v letošním roce oslavil osmdesáté narozeniny.

Tuto mezinárodní Cenu Nadace uděluje – v souladu se svým posláním – význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury a nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence.

sokol

Foto © Petr Janžura

Pan Jan Sokol je toho příkladem. Zabývá se hlavně fenomenologií, filosofickou antropologií, dějinami náboženství a překlady z různých jazyků. V roce 1998 pak ministrem školství, později také protikandidátem Václava Klause ve volbách prezidenta ČR. Na přelomu tisíciletí spoluzaložil Fakultu humanitních studií UK, do roku 2007 byl jejím prvním děkanem. Spolupracoval na ekumenickém překladu bible, publikoval v mnoha časopisech, dříve i v samizdatu.

Paní Dagmar Havlová, předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97, k výběru letošního laureáta dodává: „Profesora Jana Sokola si vážím pro jeho statečné občanské postoje, protože byl jedním z prvních signatářů Charty 77, ale samozřejmě i pro jeho filosofické dílo v oblasti filosofické antropologie, v němž pokládá základní otázky o člověku a smyslu jeho existence zde na zemi.“

Pan Sokol získá diplom a pamětní artefakt v podobě berly sv. Vojtěcha od českého umělce Jiřího Plieštika. Udělení Ceny se však neomezí na vlastní slavnostní akt jejího předání, ale bude doprovázeno dalšími akcemi, včetně neformálního veřejně přístupného setkání studentů a profesorů při rozpravě s laureátem a pozvanými hosty, které bude probíhat od 10:00 do 12:00 hodin. K dostání zde bude výběrový sborník esejů a textů profesora Sokola Nežít jen pro sebe.

Letošním generálním partnerem slavnostního předání Ceny Nadace VIZE 97 se stala globální investiční skupina Pioneer Investments, se kterou Nadace VIZE 97 úzce spolupracuje.

Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se uděluje od roku 1999. Na nositelé Ceny můžete nahlédnout zde.