Laureáti Ceny VIZE 97

Nositelé Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

 

Alena a Petr Hadravovi

2022

Ocenění za společnou vědeckou práci v dějinách astronomie a za společné edice a komentované překlady klasických astronomických děl

laudatio: prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.

 

2021

Čestné uznání tisícům bezejmenných, kteří v první linii bojovali s koronavirovou pandemií

 

Ivan Chvatík

2020

český filosof a zakladatel Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR

laudatio: Jan Sokol

zakoupit sborník

Martin Bútora

2019

slovenský sociolog, spisovatel, občanský aktivista a diplomat

laudatio: Daniel Kroupa

proslov laureáta Martina Bútory

životopis laureáta

zakoupit sborník

 

Josef Jařab

2018

český amerikanista, literární historik a teoretik, vysokoškolský profesor

laudatio: Cyril Höschl

životopis laureáta Josefa Jařaba

zakoupit sborník

 

Nathaniel David Mermin

2017

americký fyzik, vysokoškolský pedagog, člen Národní akademie věd USA

laudatio: Roman Kotecký

proslov laureáta Nathaniela D. Mermina

zakoupit sborník

Jan Sokol

2016
český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista

laudatio: Zdeněk Pinc

proslov laureáta Jana Sokola

životopis laureáta

zakoupit sborník

Timothy Snyder

2015
americký profesor historie a spisovatel

laudatio: Šimon Pánek

zakoupit sborník

100foto a pajer

 

Andrew Lass

2014
americký sociální a kulturní antropolog, surrealista, fotograf a autor českých básní

laudatio: Josef Jařab

proslov laureáta Andrew Lasse

životopis laureáta Andrew Lasse

brožura

zakoupit sborník

Lass

Jiří Fiala – „in memoriam“

2013
významný český matematik, analytický filozof a překladatel

laudatio: Ivan Horáček

proslov Petra Vopěnky Jiřímu Fialovi

životopis laureáta

zakoupit sborník

2013

 

Miloslav Petrusek – „in memoriam“

2012
významný český sociolog a vysokoškolský pedagog

laudatio Martina Bútory

životopis Miroslava Petruska

zakoupit sborník

2012

 

Iva Mojžišová

2011
významná slovenská teoretička umění

laudatio: Věra Ptáčková

proslov laureátky Ivy Mojžíšové

životopis laureátky

zakoupit sborník

2011

 

Konrad Paul Liessmann

2010
významný rakouský esejista, literární kritik a filosof

laudatio: Jiří Fiala

proslov laureáta Konrada Paula Liessmanna

životopis laureáta

zakoupit sborník

2010

 

Václav Cílek

2009
významný český geolog, spisovatel, filosof a popularizátor vědy

laudatio: Ivan M. Havel

proslov laureáta Václava Cílka

životopis laureáta

zakoupit sborník

2009

 

Julia Kristeva

2008
významná spisovatelka, lingvistka a psychoanalytička

laudatio: Miroslav Petříček

proslov laureátky Julii Kristevy 

životopis laureátky

zakoupit sborník

2008

 

Stanislav Grof

2007
významný americký psycholog a psychiatr českého původu

laudatio: Miloš Vojtěchovský

proslov laureáta Stanislava Grofa

životopis laureáta

 

zakoupit sborník

2007

 

Zygmunt Bauman

2006
světoznámý sociolog

laudatio: Miloslav Petrusek

proslov laureáta Zygmunta Baumana

životopis laureáta

zakoupit sborník

2006

 

Philip G. Zimbardo

2005
světově uznávaný psycholog

laudatio: Václav Břicháček

proslov laureáta Philipa G. Zimbarda

životopis laureáta

zakoupit sborník

2005

 

Petr Vopěnka

2004
světoznámý matematik a bývalý ministr školství

laudatio: Jiří Fiala

proslov laureáta Petra Vopěnky

životopis laureáta

zakoupit sborník

2004

 

Robert B. Reich

2003
uznávaný americký ekonom a bývalý člen vlády Billa Clintona

proslov laureáta

životopis laureáta Roberta B. Reicha

zakoupit sborník

2003

 

Joseph Weizenbaum

2002
americký informatik a myslitel německého původu

laudatio: Jiří Fiala

proslov laureáta Josepha Weizenbauma (německý originál)

životopis

zakoupit sborník

2002

 

Zdeněk Neubauer

2001
český vědec a filozof

laudatio I: Cyril Höschl

laudatio II.: Ivan Lefkovicz

proslov laureáta Zdeňka Neubauera

životopis laureáta

zakoupit sborník

2001

 

Umberto Eco

2000
světoznámý sémiotik a myslitel

laudatio: Josef Jařab

proslov laureáta Humberta Eca

zakoupit sborník

2000

 

Karl H. Pribram

1999
americký neurochirurg a myslitel

zakoupit sborník

1999