Chci také přispět

Nová kniha Timothy Snydere v prodeji!

Sborník „Politika života a smrti“ vydaný u příležitosti udělení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 je výběrem laureátových kratších textů publikovaných v odborných časopisech a kolektivních monografiích, v tisku a na internetu. Již nyní si jej můžete objednat na našich stránkách.

Sborník obsahuje čtyři studie, jeden text, který můžeme charakterizovat jako recenzi, a šest publicistických esejů. Tematicky pokrývají pouze výseč z autorova záběru. Několik statí odráží diskusi vyvolanou vydáním Krvavých zemí. Byly publikovány v různých kontextech a určeny různým auditoriím, jako celek však poodhalují pozadí vzniku Krvavých zemí a vysvětlují je. Mezi ně patří i článek Komemorativní kauzalita zabývající se tím, jak současné připomínání památky obětí holokaustu ovlivňuje historiografii. Podobně studie Paměť suverenity a suverenita nad pamětí rozebírá na případě polsko-litevských a polsko-ukrajinských vztahů vyrovnání se politiky s touto historickou zátěží. Publicistické eseje umístěné ve druhé polovině sborníku jsou autorovou reakcí na aktuální situaci (většinou se vztahují k událostem na Ukrajině v posledních dvou letech), některé skutečnosti, z nichž vycházejí, stihly již zastarat, současně však poukazují na propojení historie se současným děním.