Chci také přispět

Paní Dagmar Havlová předala 25. Cenu Nadace VIZE 97

Laureátem Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 za rok 2023 se stal John C. Lennox. Cena mu byla udělena za nepřehlédnutelný příspěvek k veřejné diskusi o roli náboženství v současné civilizaci.

Slavnostní ceremoniál proběhl 5. října v Pražské křižovatce, v den narozenin prezidenta Václava Havla. Laureát převzal z rukou paní Dagmar Havlové diplom a artefakt v podobě berly sv. Vojtěcha od českého umělce Jiřího Plieštika.

 „Profesor Lennox se stává letošním laureátem Ceny VIZE 97 ne kvůli svým bádáním v matematickému oboru, ve kterém samozřejmě exceluje, ale především díky angažovanosti, kterou projevuje v diskuzi o náboženství a jeho vlivu na moderní vědu. Pomáhá nám, laické veřejnosti, vyznat se v otázkách, které debata o vztahu víry a vědy nutně přináší a které jsou důležité, nesamozřejmé, obtížné a přitom nadčasové a současně nanejvýš aktuální,“ zní stanovisko rady projektu Cena VIZE 97.

Dopoledne se uskutečnila rozprava a panelová diskuze s laureátem a dalšími účastníky na téma Věda a náboženství.

Foto: Alan Pajer

Děkujeme všem partnerům a sponzorům Ceny Nadace VIZE 97.