Chci také přispět

Philip G. Zimbardo letošním laureátem Ceny Nadace VIZE 97

Letošním laureátem Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se stal uznávaný psycholog v oblasti sociálních věd Philip G. Zimbardo. Ocenění převezme osobně 5. října 2005 v Pražské křižovatce během slavnostního ceremoniálu. Profesor Zimbardo se proslavil především svým vězeňským pokusem. V současné době se zabývá mimo jiné studiem terorismu na poli psycho-sociálních věd. Rada projektu ocenila nejen celoživotní dílo profesora Zimbarda, ale také jeho snahu posunout lidstvo kupředu v poznání sama sebe, když ve svých několika pokusech odhaloval chování lidí a pohnutky, které je k jejich jednání vedly. U příležitosti ocenění profesora Zimbarda byla Nadací vydána kniha prof. Zimbarda „Moc a zlo“, která tak doplní edici knih vydaných v předchozích letech v rámci Ceny Nadace VIZE 97.

Profesor Zimbrado se narodil 23. března 1933 v New Yorku. Je světově uznávaným psychologem a autoritou v oblasti sociálních věd. Do historie se zapsal dnes již klasickou prací o standfordském vězeňském experimentu, který v roce 1971 originálním způsobem upozornil na to, jakou moc může mít situace (povšimněte si přitom, prosím, paralely s reality show, které dnes nabízí obě komerční televizní stanice v České republice). Dokázal, že okolnosti mohou dohnat slušné lidi k nebývalé krutosti a normální lidi do patologického stavu naučené bezmocnosti. Kromě toho, že se tento experiment stal významným teoretickým příspěvkem k pochopení násilí, je také stále živým varovným dokumentem o tom, jak systémy a instituce svádějí ke zneužití moci. Profesor Zimbardo byl také na základě tohoto experimentu členem komise, která projednávala a posuzovala týrání vězňů v iráckých věznicích americkými vojáky.

Předmětem Zimbardova zkoumání však zdaleka není jen násilí, ale i téma kognitivní disonance, přesvědčování a změny postojů, ovládání mysli druhých lidí, psychopatologie času a v neposlední řadě téma nesmělosti. Učil na Yale, New York University a Columbia University a od roku 1968 je věrný Stanfordově universitě. Aktivně přispěl k její reputaci jako nejlepší školy pro výuku psychologie v Americe. Jeho učebnice základů psychologie „Psychologie a život“ se dočkala sedmnácti vydání a byla přeložena do mnoha jazyků. Inicioval vznik internetových stránek www.psychologymatters.org a www.shyness.com, které jsou nabídkou odborné i laické veřejnosti.

Philip G. Zimbardo, který se narodil italským imigrantům bez vzdělání v chudém a nebezpečném Bronxu, se stal světově uznávaným vědcem zosobňujícím vzácnou symbiózu toho nejlepšího z amerických i italských národních charakterových rysů. Byl mj. opakovaně presidentem Západní psychologické asociace, v roce 2002 vykonával významnou funkci presidenta Americké psychologické asociace. Pro rok 2005 byl dokonce zvolen předsedou Rady presidentů amerických vědeckých společností, která reprezentuje svých 1,5 milionu členů.

Profesor Zimbardo se živě zajímá o Českou republiku (Československo navštívil v roce 1968) i o její demokratický rozvoj, opakovaně přispěl do českých vědeckých časopisů (Psychologie dnes). Udílení Ceny Nadace VIZE 97 doprovází výbor Zimbardových článků, který pod názvem „Moc a zlo“ vychází jako 7. svazek této edice.

Více fotografií najdete zde.