Chci také přispět

Poselství Jeho Svatosti dalajlamy z Washingtonu

Dne 6. ledna 2012 se ve Washingtonu uskutečnila vzpomínková akce na počest prezidenta Václava Havla, kterou zorganizoval National Endowment for Democracy ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky ve Washingtonu a Knihovnou Václava Havla v Praze. Na život a odkaz Václava Havla zavzpomínalo mnoho osobností, které se akce zúčastnily či poslaly osobní vzkazy. Svou zprávu zaslal Jeho Svatost dalajlama i prezident USA Barack Obama, jehož slova přečetla bývalá americká ministryně zahraničních věcí Madeleine Albright. Z videozáznamů zazněly i vzkazy disidentů Aung San Suu Kyi z Barmy a Oswaldy Payá Sardiñase z Kuby.

Níže naleznete poselství Jeho Svatosti.

DALAI LAMA

POSELSTVÍ

Po smrti mého drahého přítele Václava Havla, svět ztratil velkého vůdce, jehož stálé a neohrožené odhodlání hrálo klíčovou roli při vytváření svobody a demokracie v tehdejším Československu.

Jemný, upřímný, pokorný a plný humoru, byl motivován myšlenkou, že pravda nakonec zvítězí. Byl to právě tento důraz na pravdu, který ho dostal do problémů s úřady, když byl mladý. Tato stejná vlastnost inspirovala jeho lidi, aby si jej vybrali za prezidenta, když byl totalitní režim během Sametové revoluce svržen, a kterou Havel vedl s neobyčejnou ukázkou lidské síly.

Jeho neutuchající zájem o lidská práva znamenal, že ačkoli se ocitl sám najednou v pozici autority, neoddával se zášti a pomstě, místo toho pracoval na cestě k usmíření. Byl také silný advokát práva tibetského lidu na spravedlnost a svobodu. Nebyl spokojen pouze s vyjádřením podpory ve slovech, ale také pochodoval, aby projevil svou solidaritu s Tibeťany.

Charta 77, Charta lidských práv, které byl spoluautorem, měla dalekosáhlé důsledky nejen v jeho vlasti, ale dokonce i mimo ni a inspirovala, v poslední době, Chartu 08 v Číně. Jako opravdový přítel neváhal zajít daleko, aby chránil jejího autora, čínského aktivistu za lidská práva, Liu Xiaobo. Ve skutečnosti, jak mi bylo řečeno, je 6. leden dnem výročí zahájení jeho úspěšné kampaně, aby Liu Xiaobo získal Nobelovu cenu míru.

Když založil Forum 2000, bylo to na principu, že by bylo dobré, kdyby informovaní a zainteresovaní lidé, z různých kontinentů, různých kultur, z různých náboženských kruhů, ale také z různých oborů lidského poznání mohli spolu sejít a klidně spolu hovořit a diskutovat. To se mi zdá jako nejvhodnější způsob prosazování demokracie v nedemokratických zemích a nejvhodnější způsob podpory dodržování lidských práv a náboženské, kulturní a etnické tolerance v mladých demokraciích. Ujistil jsem Nadaci Forum 2000, že budu velmi šťastný, když budu moci přispět k její práci a snaze udržet při životě ducha svobody, který Václav Havel s takovým úsilím podporoval.

Prezident Havel mě poctil pozváním k návštěvě Československa v únoru 1990, zřejmě jako svého prvního zahraničního hosta, brzy poté, co se stal prezidentem země. Nikdy nezapomenu na emocionální dav, který mě přivítal, muži a ženy štěstím bez sebe ze své nově nabyté svobody. Prezident Havel sám na mě zapůsobil jako naprosto bez přetvářky a při mnoha příležitostech, při kterých jsme se za ta léta setkali, zůstal věrným zastáncem lidských práv a svobody po celém světě. První večer našeho setkání mi řekl, jak moc se identifikoval s jedním z mých předchůdců, šestým dalajlámou, který byl známý svou světskostí a literárním talentem. V poslední době jsem byl dojat, že si našel čas, abychom se setkali ještě jednou, a to navzdory jeho špatnému zdraví, v den Mezinárodního dne lidských práv, týden předtím, než zemřel. Zdá se, že jsem byl jeho poslední zahraniční návštěvník a nemohu se zbavit dojmu, že z duchovního hlediska mezi námi existovalo silné spojení.

U příležitosti této vzpomínkové bohoslužby ve Washingtonu, bych rád, a s obdivem, připomněl základní lidskost a integritu prezidenta Václava Havla a zdůraznil jeho důslednou starost o blaho ostatních, byl to muž, který žil opravdu smysluplný život.

(Podepsané Dalai Lama)

27. prosince 2011