Chci také přispět

Projekt Fond porozumění byl ukončen

Správní rada Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 rozhodla na svém 35. zasedání dne 14. ledna 2014 ukončit působnost projektu Fondu porozumění, díky kterému jsme více než patnáct let pomáhali jednotlivým občanům, kteří se dostali do tíživé životní, sociální či finanční situace.

Již od roku 1997 se díky tomuto sociálnímu projektu pod názvem Malé konto dařilo pomáhat obyvatelům České republiky, kteří se bez svého zavinění ocitli v nejrůznějších obtížných životních situacích. Od roku 2000, kdy byl program přejmenován na Fond porozumění, obdržela Nadace tisíce žádostí o pomoc a za celou dobu trvání projektu přerozdělila více než 35 miliónů korun.

Hlavním důvodem pro zrušení projektu je skutečnost, že Nadace VIZE 97 má ve svém portfoliu několik velmi náročných projektů, jako jsou Pražská křižovatka – záchrana a renovace kostela sv. Anny, Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, Mikulášský charitativní bazar a v současné době probíhají přípravné práce na novém unikátním projektu, který bude úzce spjat s osobou prezidenta Václava Havla. Pro kvalitní fungování všech těchto projektů bylo nezbytné se jednoho ze současných projektů vzdát.

V posledních letech také vzniklo několik dalších nadací, které se přímo zaměřují na podporu spoluobčanů, kteří se vlastními silami nemohou dostat z těžké životní situace. Věříme proto, že všichni tito lidé, kteří se na nás od letošního roku již nebudou moc obrátit s žádostí o finanční příspěvek, naleznou jinou neziskovou organizaci, která jim v jejich nouzi pomůže.