Chci také přispět

Projekt Podpora vzdělávání byl ukončen

Členové Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 rozhodli na svém zasedání ukončit projekt Podpora vzdělávání. Hlavním důvodem pro zrušení projektu je skutečnost, že Nadace VIZE 97 má ve svém portfoliu několik velmi náročných projektů, jako jsou Pražská křižovatka, Fond porozumění, Cena Nadace VIZE 97, Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, Mikulášský charitativní bazar a v současné době probíhají přípravné práce na novém kulturním projektu, který bude úzce spjat s osobou pana prezidenta Václava Havla. Pro kvalitní fungování všech těchto projektů bylo nezbytné se alespoň jednoho z nich vzdát.

Projekt Podpora vzdělávání byl založen v roce 1999 a za 13 let své existence jsme podpořili celkem 119 studentů, kterým jsme přerozdělili částku 4 547 000 Kč. V rámci projektu jsme také sedmkrát udělili Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky a zasloužilým profesorům jsme tak darovali celkovou částku 679 000 Kč.

V posledních letech také vzniklo několik nadací, které se přímo zaměřují na podporu nadaných studentů. Věříme proto, že všichni studenti, kteří se na nás od letošního roku již nebudou moc obrátit s žádostí o finanční příspěvek, naleznou jinou neziskovou organizaci, která jim pomůže v naplnění jejich snů.