Chci také přispět

Rada Ceny VIZE 97 hlasovala o letošním laureátovi

V sídle Nadace VIZE 97 proběhlo zasedání rady Ceny VIZE 97. Cena je udělována od roku 1999, rada se každoročně setkává nad volbou laureáta. Mezi nominovanými je řada význačných myslitelů, kteří svým dílem překračují tradiční rámce vědeckého poznání, přispívají k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury a nekonvenčním způsobem se zabývají základními otázkami poznání, bytí a lidské existence. V minulém roce Cenu získal profesor Jan Sokol.

Pravidelné udělování Ceny Nadace VIZE 97 je doprovázeno také neformálním setkáním studentů a profesorů při rozpravě s laureátem a pozvanými hosty. Cena je slavnostně předávána 5. října, tedy symbolicky v den narození prezidenta Václava Havla.

pondělí 27. března proběhlo také zasedání Správní rady Nadace VIZE 97. Na zasedání se mimo jiné schválily plány hospodaření Nadace na letošní rok.

DSC_9438a DSC_9521a