Chci také přispět

Sestra roku 2010

Patronkou slavnostního předávání cen Sestra roku 2010 se již pojedenácté stala paní Dagmar Havlová. Záštitu jménem Nadace VIZE 97 poskytuje této bohulibé akci již tradičně od jejího vzniku. V Žofínském paláci se nejprve na číši vína setkala s pořadateli akce a s nominovanými sestrami. Po oficiálním zahájení večera poděkovala paní Havlová v úvodní uvítací řeči všem zdravotním sestrám, nejen těm nominovaným a oceněným, za jejich nasazení.

V závěru večera pak předala hlavní cenu za celoživotní dílo v ošetřovatelství paní Anně Chrzové z pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Paní Chrzová působila ve VFN celých dvacet let jako hlavní sestra a ve své práci se věnovala především vzdělávání. Postupně se jí podařilo rozvinout různé formy vzdělávání, plošně sjednotit přístup sester k pacientům a metody ošetřování a také vytvořit nový systém řízení nelékařských pracovníků.

V průběhu večera byla předána také ocenění v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči paní Jiřině Špelinové z Pardubic, dále v kategorii Sestra v sociální péči paní Ludmile Kadlecové pracující v domově pro seniory v Luhačovicích a v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání paní Jitce Pancířové z pražského Dialyzačního střediska Strahov.

Po ukončení akce se Dagmar Havlová ještě krátce setkala a pohovořila s vítězkami i s nominovanými sestrami, proběhlo společné fotografování a také poskytla krátké rozhovory médiím.