Chci také přispět

Slavnostní zakončení MTF Zlatá Praha

Palác Žofín hostil ve středu 20. října mnohé významné hosty, mezi nimiž byla také předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97 paní Dagmar Havlová. V tento den se ve velkém sále udělovaly ceny nejlepším snímkům 47. ročníku Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha a zároveň byl tímto večerem festival ukončen. Paní Havlová předala jednu z cen večera, a to Ocenění Nadace VIZE 97, které získal snímek režisérky Olgy Sommerové „Drž rytmus“. Paní režisérka obdržela z rukou paní Havlové nejen diplom, ale také symbolický šek v hodnotě 30.000,- Kč. Částka má umělcům napomoci v jejich další práci a má poskytovat také morální podporu televiznímu a filmovému umění. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se na festivalu podílí již od roku 2002 a toto ocenění předává v letošním roce po deváté.

Nadace VIZE 97 na sběrném dokumentu projektu Špalíček „Drž rytmus!“, který vznikl v produkci České televize, a který se inspiroval úspěšnou akcí Berlínské filharmonie Rhythm is it!, ocenila mimořádný, hravý a tvůrčí přístup tvůrců při společné práci profesionálů s naprostými amatéry. Dokument ukazuje proměnu původně nezasvěcených a mnohdy nezainteresovaných dětí a jejich následnou radost z poznání a společně odvedené umělecké práce.