Chci také přispět

Spolupráce se zdravotnickým portálem klinikazdravi.cz

Nadace VIZE 97 navázala, v rámci svého zdravotnického projektu „Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku“, spolupráci s informačním portálem www.klinikazdravi.cz. Naší hlavní snahou je rozšířit okruh informačních kanálů tak, abychom informovali co nejširší veřejnost o tomto zákeřném onemocnění a možnosti podstoupit jednoduchý test na skryté krvácení do stolice, který je díky úsilí Nadace VIZE 97 poskytován všem občanům České republiky starším padesáti let jednou za dva roky zdarma. Na portálu www.klinikazdravi.cz budou průběžné vycházet tematické články, rozhovory s odborníky, se kterými Nadace VIZE 97 spolupracuje a další zajímavé informace, díky kterým, jak věříme, se nám podaří zvýšit povědomí o této nemoci, možnostech prevence a léčby.

Portál www.klinikazdravi.cz obsahuje ucelené informace ze všech oblastí medicíny, zdraví a zdravotnictví, ale také životního stylu. Svojí unikátní koncepcí ve spolupráci s mnoha odbornými partnery a subjekty poskytuje široký informační a komunikační prostor i neocenitelné informace jak pro širokou laickou veřejnost, tak i široké spektrum odborníků.

Karcinom tlustého střeva je nejčastějším zhoubným onemocněním u nás a jeho výskyt má stále stoupající trend. Česká republika tak drží neslavný primát v celosvětovém měřítku. Přesné příčiny tohoto jevu jsou patrně průsečíkem několika civilizačních faktorů, jakými jsou nadváha, nedostatečná fyzická aktivita, specifická dieta s vysokou konzumací alkoholu a kouření. V případě včasného záchytu tohoto zhoubného onemocnění však existuje vysoká pravděpodobnost úplného uzdravení. Zásluhou Dagmar Havlové, která projekt Včasné diagnózy a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku již v roce 1998 založila, hradí test na okultní krvácení všem občanům nad padesát let v plné výši zdravotní pojišťovny.