Chci také přispět

Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky předáno

Dne 29. června 2011 bylo v sídle Nadace VIZE 97 předáno „Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky“ panu Prof. MUDr. Jiřímu Widimskému, DrSc., FESC. Pan profesor Widimský se tak stal v pořadí již sedmým nositelem „Uznání“, které se seskládá z pamětního diplomu umělce Jiřího Plieštika a finanční odměny v hodnotě 97 000 korun českých, která symbolizuje rok vzniku Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. „Uznání“ se každoročně uděluje v rámci projektu „Podpora vzdělávání“, prostřednictvím kterého Nadace podporuje studium nadějných českých studentů na zahraničních vysokých školách a zároveň myslí i na opačnou stranu pomyslné „katedry“, totiž významné profesory.

Pan profesor Widimský po ukončení klasického gymnasia vystudoval Fakultu všeobecného lékařství v Praze. Jako vědecký aspirant se etabloval pod vedením prof. Broda v Ústavu pro choroby oběhu a zaměřil se na problematiku vysokého tlaku a plicního oběhu. Na toto téma obhájil disertační a posléze i habilitační práci. Po studijním pobytu ve Švédsku docent a později profesor Widimský zastával funkci přednosty výzkumné základny IKEMu s kardiologickým zaměřením. Krom nesčetných článků publikovaných v odborných časopisech, je autorem 21 monografií z nichž některé byly přeloženy do světových jazyků.

Nositelé „Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky:

 • 2005 Prof. PhDr. Radim Palouš, dr. h. c.

 • 2006 PhDr. Zdeněk Šesták

 • 2007 ThDr. et ThDr. h.c. Oto Mádr

 • 2008 Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.

 • 2009 Prof. MUDr. Zdeňek Mařatka, DrSc.

 • 2010 Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

 • 2011 Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC

  Více fotografií najdete zde.

  Foto: Alan Pajer