Chci také přispět

Zasedání Správní rady Nadace VIZE 97

Za účasti členů rady, zástupce účetní firmy VGD s.r.o. a zástupkyně auditorské společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. se 29. června 2011 odehrálo 31. zasedání Správní rady. Členové Správní rady se podrobně seznámili s obsahem zprávy o hospodaření za rok 2010 a účetní závěrky k 31. 12. 2010. Oba tyto dokumenty byly jednohlasně schváleny. V dalším průběhu zasedání byly projednány další důležité záležitosti týkající se provozu a jednotlivých programů Nadace VIZE 97.