Chci také přispět

Cena VIZE 97 pro Ivu Mojžišovou

Jako každý rok, tak i letos byla Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 udělena Cena VIZE 97. Letošní, v pořadí již třináctou Cenu, získala paní PhDr. Iva Mojžišová, dr. h.c., která je významnou slovenskou teoretičkou umění a filosofkou. Stala se tak druhou ženou, která tuto Cenu získal a zároveň první laureátkou slovenské národnosti.

U příležitosti předávání Ceny VIZE 97 se dne 5. října 2011 v Pražské křižovatce uskutečnila tradiční dopolední rozprava s laureátkou Ceny a pozvanými hosty, kterými letos byli paní docentka Věra Ptáčková, paní profesorka Milena Bartlová, paní inženýrka Monika Mitášová, pan docent Fiala, pan profesor Vojtěch Lahoda, pan docent Zdeno Kolesár a pan docent Šetlík. Dvouhodinová debata na téma „Kritika porozuměním“ se setkala s velkým zájmem diváků, kteří se v její druhé polovině mohli rovněž obrátit na laureáta i ostatní členy panelu se svými dotazy a zapojit se tak do diskuze.

V podvečer se v prostorách Pražské křižovatky konalo vyvrcholení celého dne, a to za účasti více jak šesti set hostů. V den 75. narozenin pana prezidenta Václava Havla proběhl slavnostní ceremoniál s předáním Ceny VIZE 97. Ještě před samotným slavnostním ceremoniálem se uskutečnilo tradiční krátké setkání manželů Havlových se sponzory u číše vína, což je jakési poděkování za jejich celoroční podporu a pomoc.

Paní Táňa Fischerová, která celou akcí se svým obvyklým šarmem provázela, uvítala paní doktroku Mojžišovou, manžele Havlovi a paní docentku Ptáčkovou. Na úvod celého setkání přednesl svou krátkou, ale výstižnou řeč pan prezident Václav Havel. Následovalo laudatio doc. Ptáčkové a samotné vyvrcholení celého podvečera, slavnostní předání Ceny Nadace VIZE 97, která se skládá ze dvou částí – z pamětního diplomu a berly sv. Vojtěcha, které vyrobil pan Jiří Plieštik. Po převzetí Ceny vystoupila se svým projevem samotná laureátka. Průběhem celého ceremoniálu provázel Pražský studentský orchestr a na závěr předvedlo krátké hudební vystoupení duo Lenka Kozderková a Lenka Mazourová.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 opět vydala letošní laureátce, paní doktorce Mojžišové, sborník s názvem „Kritika porozuměním“, navazující na edici laureátů Ceny Nadace VIZE 97. Sborník je, stejně jako od většiny předešlých laureátů, k zakoupení přímo v sídle Nadace VIZE 97 ve Voršilské ulici (buď osobně nebo prostřednictvím našich webových stránek v sekci Knihovna Ceny VIZE 97) nebo ve vybraných knihkupectvích.

Rádi bychom touto cestou poděkovali médiím a fotografům za jejich účast na celé nebo jednotlivých částech slavnostního udílení a těšíme se na spolupráci při dalším ročníku Ceny VIZE 97.

FOTO: Alan Pajer

Více fotografií z dopolední debaty najdete zde.

Více fotografií ze slavnostního ceremoniálu najdete zde.